Strefa rodzica lockZaloguj się
Wesołe Motylki

Przedszkole
& Żłobek

Zadzwoń do nas:

+48 735 399 370

Strona główna Edukacja Język angielski

Język angielski

Głównym celem kształcenia językowego w przedszkolu jest osłuchanie dzieci z językiem obcym i uwrażliwienie tej grupy wiekowej na brzmienie języka innego niż język ojczysty. Stopniowo też dzieci będą zachęcane do reagowania i wypowiadania rutynowych zwrotów w sytuacjach życia codziennego w przedszkolu. Dlatego też sprawnościami językowymi rozwijanymi w grupie dzieci przedszkolnych jest rozumienie ze słuchu i mówienie w języku obcym.

Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu polega na przyzwyczajaniu dzieci do poleceń wydawanych w języku obcym, na słuchaniu bajek, piosenek i rymowanek, a także wykorzystywaniu języka obcego w zabawach i grach językowych.

Rozwijanie mówienia w języku obcym oznacza zachęcanie dzieci do powtarzania zwrotów i wyrażeń podczas śpiewania piosenek, recytowania wierszyków i rymowanek, a także do stosowania języka obcego w grach i zabawach oraz w trakcie codziennych czynności wykonywanych w przedszkolu.

Sprawność słuchania:

  • uwrażliwienie na brzmienie języka obcego,
  • osłuchanie z językiem obcym,
  • rozwijanie reagowania ruchem na język obcy,
  • rozwijanie rozumienia znaczenia z kontekstu.

Sprawność mówienia:

  • powtarzanie zwrotów i zdań w języku obcym,
  • udział w stałych częściach zajęć (np. powitania, pożegnania),
  • śpiewanie piosenek i recytowanie wierszyków w języku obcym,
  • udzielanie odpowiedzi na pytania nauczyciela.

Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.