Strefa rodzica lockZaloguj się
Wesołe Motylki

Przedszkole
& Żłobek

Zadzwoń do nas:

+48 735 399 370

Strona główna Organizacja Plan dnia

Plan dnia

Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Zajęcia
7:00 9:00

Inspirowanie przez nauczycielkę zabaw i zajęć indywidualnych w małych grupach i zespołach, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne


Twórcza aktywność dzieci


Indywidualne zajęcia i zabawy wspomagające rozwój

9:00 9:30

Śniadanie

9:30 10:00

Grupowe zabawy integrancyjne

10:00 11:00

Zajęcia dydaktyczne - realizacja programu dydaktyczno wychowawczego

11:00 12:00

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia ruchowe, spacery

12:00 12:30

Zupa

12:30 13:30

Doskonalenie umiejętności zdobytych przez dzieci podczas zajęć dydaktycznych - praca indywidualna


Inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnej działalności


W zależności od pogody zabawy na świeżym powietrzu lub w kącikach kreatywnej zabawy

Zajęcia dodatkowe

13:30 14:00

Drugie danie

14:00 15:00

Odpoczynek poobiedni


Dzieci młodsze: odpoczynek na leżakach - słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, spokojne zajęcia organizowane przez nauczyciela


Dzieci starsze: zabawy i gry stolikowe, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, zabawy w kącikach zainteresowań

Zabawy na powietrzu

15:00 15:20

Podwieczorek

15:20 18:00

Zabawy zgodne z zainteresowaniami i potrzebami dzieci, wspierające rozwój - indywidualnie lub w małych zespołach