Strefa rodzica lockZaloguj się
Wesołe Motylki

Przedszkole
& Żłobek

Zadzwoń do nas:

+48 735 399 370

Wielointeligentne odkrywanie świata

W przedszkolu „Wesołe Motylki” obserwując dziecko staramy się rozwijać indywidualne talenty i zainteresowania każdech prof. Hgo dziecka. Edukację w naszym przedszkolu oparliśmy na teorii inteligencji wielorakiowarda Gardnera.

Zamierzeniem tego programu jest uwzględnienie indywidualności każdego dziecka, opierające się na założeniu, że każde dziecko jest zdolne i wyjątkowe. Rolą nauczyciela jest rozpoznanie możliwości i wspieranie dziecka w rozwoju. Wspólne wielointeligentne odkrywanie świata jest edukacyjną podróżą, źródłem radości i satysfakcji oraz szansą na osiągnięcie sukcesu przez każde dziecko. Jako przedszkole postawiliśmy sobie za cel odnalezienie i rozwinięcie w dzieciach ich największych talentów i zdolności. Nasze programy zostały dobrane i opracowane w taki sposób, aby umożliwić dzieciom wzmacnianie wszystkich typów inteligencji.

inteligencja matematyczno - logiczna

przejawia się w rozumieniu świata poprzez liczby, ciągi zdarzeń, myślenie logiczne i kreatywne rozwiązywanie problemów. Dzieci z przewagą tej inteligencji:

 • mają uzdolnienia matematyczne
 • lubią porządek i precyzyjne instrukcje
 • są konkretne i dociekliwe
 • badają i zbierają informacje
 • lubią gry, łamigłówki i zagadki
 • potrafią rozwiązywać problemy
 • umiejętnie szeregują, klasyfikują i wnioskują

inteligencja ruchowa

przejawia się w rozumieniu świata poprzez ruch i kontakt fizyczny oraz umiejętnością wykorzystania swego ciała do wyrażenia emocji. Dzieci z przewagą tej inteligencji:

 • wykorzystują ruch w sposób celowy
 • mają wyczucie czasu i przestrzeni
 • są uzdolnione manualnie
 • sprawnie manipulują przedmiotami
 • mają dobrą koordynację ruchową
 • lubią wycieczki i zajęcia w terenie

inteligencja wizualno - przestrzenna

przejawia się w rozumieniu świata poprzez myślenie obrazami, wrażliwość wzrokowo-przestrzenną, wizualizację i orientację przestrzenną. Dzieci z przewagą tej inteligencji:

 • są twórcze i pomysłowe
 • doskonale orientują się w przestrzeni trójwymiarowej
 • wiernie odtwarzają w pamięci obrazy
 • dużo rysują oraz dobrze konstruują
 • czytają mapy, tabele i diagramy
 • mają bogatą wyobraźnię

inteligencja muzyczna

przejawia się w rozumieniu świata poprzez rytm i melodię, zdolnością słuchową, wrażliwością na dźwięki, rymy i kompozycje. Dzieci z przewagą tej inteligencji:

 • rozumieją świat poprzez rytm i melodię
 • potrafią aktywnie słuchać
 • łączą muzykę z emocjami i własnym nastrojem
 • są wrażliwe na odbiór dźwięków
 • mają poczucie rytmu
 • lubią śpiewać
 • uczą się przy muzyce i rymują
 • zmieniają w muzykę wszystko, co robią

inteligencja intrapersonalna

to zdolność rozumienia siebie, własnych uczuć, patrzenia na świat ze swojego punktu widzenia, kierowania swoim postępowaniem. Dzieci z przewagą tej inteligencji:

 • lubią pracować samodzielnie
 • znają własne mocne strony
 • mają jasno sprecyzowane cele własne
 • poszukują odpowiedzi na „trudne” pytania

inteligencja interpersonalna

to zdolność rozumienia innych ludzi, współodczuwania, negocjowania i wypracowywania kompromisów oraz patrzenia na świat oczyma innej osoby. Dzieci z przewagą tej inteligencji:

 • lubią i potrafią pracować w grupie
 • łatwo nawiązują kontakty społeczne
 • mają zdolności przywódcze
 • są komunikatywne
 • są asertywne przy konfrontacji

inteligencja przyrodnicza

przejawia się w rozumieniu świata poprzez otoczenie, środowisko, umiejętność rozpoznawania i kategoryzowania wiata fauny i flory oraz innych obiektów przyrodniczych. Dzieci z przewagą tej inteligencji:

 • rozumieją świat roślin i zwierząt
 • rozpoznają i kategoryzują obiekty przyrody
 • dostrzegają wzorce funkcjonujące w naturze
 • lubią przebywać na świeżym powietrzu
 • kochają przyrodę
 • pasjonują się ekologią
 • klasyfikują przedmioty w hierarchie

inteligencja językowa

przejawia się w rozumieniu świata poprzez słowo mówione i pisane, we wrażliwości na rymy, znaczenie słów oraz dźwięki. Dzieci z przewagą tej inteligencji:

 • myślą „słowami” i lubią czytać
 • przejrzyście wypowiadają i spisują swoje myśli
 • używają bogatego słownictwa
 • tworzą opowiadania, barwne historie
 • szybko uczą się języków obcych